Volleybal is een teamsport. Daar alle activiteiten in groepsverband gebeuren, zijn afspraken en teamspirit hierbij zeer belangrijk. Daarom heeft Molvoc een gedragscode opgesteld. Zo weet iedereen die bij de club betrokken is, hoe hij/zij zich moet gedragen en wat van elkaar mag verwacht worden.
Met deze gedragscode wil Molvoc dus vooral goed gedrag bevorderen.


Moest u toch nood hebben aan een rechtstreeks contact met Volley Vlaanderen dan kan u de API van Volley Vlaanderen contacteren via bijhorende link: https://volleyvlaanderen.be/Ge...

 

ALGEMEEN

  • Iedereen die zich bij Molvoc aansluit als spelend of niet-spelend lid, alsook de ouders of voogd van de jeugdspelers, verklaren op de hoogte te zijn van de gedragscode die van toepassing is bij Molvoc en willen zich hiernaar schikken.
  • Van alle leden wordt verwacht dat men zich houdt aan de geldende maatschappelijke normen gedurende de clubactiviteiten, steeds en overal respect te tonen voor de club en zo het imago van de club hoog te houden.
  • Tijdens elke communicatie via eender welk medium worden de waarden en principes van de club gerespecteerd.
  • Bij problemen worden de verantwoordelijken onmiddellijk aangesproken of op de hoogte gebracht: trainer, ouders, ploegbegeleiders, jeugdverantwoordelijke, voorzitter.
  • Onze leden hebben respect voor het materiaal van zichzelf, anderen, de club en van de sporthal.
  • Alle leden van onze club gedragen zich steeds beleefd en respectvol ten opzichte van anderen.
  • Alle leden en sympathisanten van onze club behoren zich bovendien sportief en vriendelijk te gedragen ten opzichte van onze clubleden, tegenstanders en scheidsrechters.
  • Iedereen draagt bij tot een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig en goed voelt.
  • De club zal te allen tijde de privacy van alle leden respecteren.

 

De volledige tekst vind je hier.

 

Ook vanuit volley Vlaanderen is er een standpunt rond gezondheid en ethiek.
Deze info kunnen jullie vinden door volgende link te volgen op hun website: 

LINK VOLLEY VLAANDEREN